W roku szkolnym 2023/2024  dla absolwentów klasy VIII szkoły podstawowej oferujemy naukę w niżej wymienionych typach szkół:

klasa administracyjno-celna
technik pojazdów samochodowych
technik usług fryzjerskich
technik informatyk
technik mechatronik
mechanik pojazdów samochodowych
profil wielozawodowy


Baza dydaktyczna 


Podanie można składać w sekretariacie szkoły lub przez portal elektronicznego naboru

zgodnie z harmonogram rekrutacji.

     

       
  Pobierz podanie Portal naboru elektronicznego Harmonogram rekrutacji

       

 

                                 
Wykaz składanych dokumentów Kryteria przyjęcia do szkoły