Projekt „Powiat świdnicki – kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku

 

Miło nam poinformować że Powiat Świdnicki rozpoczął realizację projektu pn. „Powiat świdnicki – kształcenie zawodowe na miarę XXI wieku” współfinansowanym przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

Celem ogólnym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz kwalifikacji uczniów i nauczycieli z 4 zespołów szkół zawodowych w Powiecie Świdnickim (Zespół Szkół w Piaskach, Zespół Szkół w Trawnikach, Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku, Zespół Szkół nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Świdniku).

Wartość realizowanego projektu łącznie to 4 744 420,45 zł w tym dofinansowanie z UE 4 032 757,38 zł

W ramach projektu przewidziano zadania:

  • studia podyplomowe dla nauczycieli we współpracy z uczelniami wyższymi
  • szkolenia doskonalące dla nauczycieli
  • wizyty studyjne na uczelniach dla nauczycieli
  • doposażenie pracowni zajęć praktycznych
  • utworzenie 4 pracowni doradztwa zawodowego,
  • kursy zawodowe dla 460 uczniów celem podniesienia kwalifikacji zawodowych
  • staże zawodowe dla 40% uczestników projektu u pracodawców zewnętrznych.

Realizacja projektu skutecznie przyczyni się do wyrównania szans osób zagrożonych wykluczeniem.

 

Koszty uczestnictwa
Udział w projekcie jest całkowicie
 BEZPŁATNY.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie zgodnie z regulaminem.

Okres realizacji Projektu: 1 września 2020 r. do 30 września 2022 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!