W ramach współpracy biblioteki szkolnej z Miejską Biblioteką Publiczną w Piaskach uczestniczyliśmy
w Narodowym Czytaniu „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Uczennice klasy 2 TIF wysłuchały fragmentów lektury
w interpretacji pań bibliotekarek, same również chętnie włączyły się do czytania przygotowanych scenek. Miłym akcentem spotkania w plenerze była degustacja malin – czerpanych prosto z dzbanka. To nie pierwszy i zapewne nie ostatni nasz wspólny udział w akcji Narodowego Czytania. Zostaliśmy bowiem zaproszeni do dalszej miłej i owocnej współpracy. Dziękujemy.

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2020-2021

Bezpieczeństwo dziecka to priorytet każdego rodzica!

Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy ofertę Grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok 2020/2021

Nowy rok szkolny 2020/21 rozpoczynamy 1.09.2020r.
Klasy II, III i IV - godz. 9.00 hala sportowa
Klasy I - godz. 10.30 hala sportowa

Egzaminy poprawkowe sierpień 2020 r.

KLASA

27.08.20

28.08.2020

1 IF

matematyka

j.angielski

 

j.polski

1 TSP

matematyka

j.polski

 

j.angielski

1 TMF

fizyka

j.polski

 

matematyka

1 TIF

chemia

matematyka

 

j.polski

2 TS

 

j.angielski

 

j.polski

2 TMF

j.polski

matematyka

2 TI

 

matematyka

3 TS

matematyka

j.angielski zawodowy

3 TIF

 

matematyka

1 BSP

j.polski

 

1 BSG

j.polski

matematyka

geografia

 

2 BS

podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych

PKM

przepisy ruchu drogowego

silniki poj. samochodowych

3 BS

j.polski

matematyka

 

j.angielski zawodowy

Powyższe egzaminy składają się z części pisemnej i ustnej 
i rozpoczynają się o godzinie
800

Imienne listy poprawkowe są wywieszone w szkole