SYSTEM KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 5 lat dla absolwentów szkoły podstawowej i kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowych oraz maturą,
 • przedmiot w zakresie rozszerzonym: język angielski.


KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • ELM.03 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • ELM.06 Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych


NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • instalowanie, konserwowanie, naprawianie oraz użytkowanie urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych,
 • programowanie urządzeń i obsługa sterowników PLC sterujących urządzeniami,
 • wykonywanie montażu elektrycznego i elektronicznego,
 • sprawdzanie zgodności montażu z dokumentacją techniczną,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej układów tworzących systemy mechatroniczne, takie jak: elektryczny, elektroniczny, pneumatyczny, elektropneumatyczny, hydrauliczny, elektrohydrauliczny,
 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych w celu projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • analizowanie procesu technologicznego w celu zaprojektowania i zaprogramowania urządzenia i systemu mechatronicznego.


PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:

 • podjęcie dalszej nauki na uczelniach wyższych lub szkołach policealnych,
 • podjęcie pracy jako serwisant lub monter systemów mechatronicznych,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej świadcząc usługi z zakresu projektowania, montażu, programowania oraz serwisowania instalacji mechatronicznych.