SYSTEM KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej w wybranym zawodzie,
 • zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w salach i pracowniach Zespołu Szkół w Piaskach,
 • teoretyczne kształcenie zawodowe odbywa się przez 4 tygodnie w każdej klasie w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, prowadzącym kształcenie w danym zawodzie,
 • praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców.


NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE ZAWODY I OPIS NABYWANYCH UMIEJĘTNOŚCI

 • Kucharz - TG.7 - sporządzanie potraw i napojów - 
  uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące przechowywania żywności, korzystania ze sprzętu gastronomicznego, przygotowywania i dekorowania potraw, dobierania zastawy stołowej

 • Sprzedawca - AU.20 - prowadzenie sprzedaży - 
  uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. oznakowania i zabezpieczenia towarów, korzystania z urządzeń kasowych, dokonywania rozliczeń finansowych i prowadzenia dokumentacji handlowej

 • Cukiernik - TG.4 - produkcja wyrobów cukierniczych - 
  uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. sporządzania wyrobów cukierniczych i ich dekoracji oraz obsługi urządzeń do pakowania żywności

 • Piekarz - TG.3 - produkcja wyrobów piekarskich - 
  uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. sporządzania ciasta na wyroby piekarskie, obsługi pieców piekarskich i urządzeń do konfekcjonowania pieczywa

 • Lakiernik - MG.27 - wykonywanie prac lakierniczych - 
  uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące m.in. zabezpieczenia powierzchni przed korozją, wypełniania ubytków w powłokach, szlifowania powierzchni, konserwacji i renowacji powłok lakierniczych, obsługi sprzętu stosowanego w lakiernictwie.


PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:

 • podjęcie nauki w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,
 • podjęcie nauki w szkole branżowej II-go stopnia aby zdobyć wykształcenie średnie i tytuł technika,
 • podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie,
 • założenie własnej działalności usługowej w wyuczonym zawodzie,
 • poszerzanie własnych kompetencji, uzyskując nowe kwalifikacje i uprawnienia w zależności od zainteresowań.