SYSTEM KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 4 lat i kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowych oraz maturą,
 • przedmioty w zakresie rozszerzonym: fizyka, język angielski

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • MG.43.Organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów samochodowych
 • Kurs na prawo jazdy kat. B - bezpłatnie

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, ocena stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
 • wykonywanie napraw pojazdów samochodowych,
 • wykonywanie pomiarów diagnostycznych oraz regulacja i naprawa układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
 • ustalanie zakresu przeglądów, napraw, pomiarów kontrolnych pojazdów samochodowych,
 • nadzorowanie przebieg procesu naprawy pojazdów samochodowych,
 • kontrolowanie jakości wykonanych napraw,
 • prowadzenie usług motoryzacyjnych,
 • sprzedaż pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych.

PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:

 • podjęcie dalszej nauki na uczelniach wyższych lub szkołach policealnych,
 • podjęcie pracy jako mechanik w warsztatach samochodowych,
 • podjęcie pracy w serwisach i salonach samochodowych
 • założenie własnego warsztatu naprawy pojazdów samochodowych,
 • poszerzanie własnych kompetencji, uzyskując nowe kwalifikacje i uprawnienia w zależności od zainteresowań np. diagnosty