Uwaga maturzyści! Harmonogram poprawkowych egzaminów maturalnych.
21 sierpnia - 9.00 - sala 7 - język angielski - egzamin ustny.
22 sierpnia - 9.00 - sala 7 - język polski, matematyka - egzamin pisemny.
22 sierpnia - 9.00 - sala 8 - język angielski - egzamin pisemny.Egzaminy ustne odbywają się od godziny 9.00 w terminach:

Język polskiJęzyk angielski
10 maja10 maja
11 maja11 maja
15 maja 

Szczegółowy harmonogram z godzinami oraz imionami i nazwiskami zdających znajduje się w gablocie na pierwszym piętrze na lewo od wejścia sali numer 13.

Uwaga! Podane godziny mogą ulec zmianie, jeśli zdający zrezygnują z podejścia do egzaminu. Proszę więc o przyjście wcześniej na egzamin.

Harmonogram:

j. polski- 4 maja 2022 r.- 9:00
matematyka - 5 maja 2022 r.- 9:00
j. angielski- 6 maja 2022 r.- 9:00
j. rosyjski- 6 maja 2022 r.- 14:00
j. niemiecki- 6 maja 2022 r.- 14:00

Na egzaminy należy zgłosić się pół godziny przed godziną rozpoczęcia z dowodem osobistym, czarno piszącym długopisem i przyborami zgodnie z komunikatem CKE zamieszczonym w zakładce matura.

Można mieć małą butelkę wody.

Szczegółowy harmonogram jest dostępny na tablicy ogłoszeń znajdującej się na pierwszym piętrze głównego budynku szkoły.

Harmonogram matur - maj 2022