Co roku nasi członkowie wykonują w ramach zajęć różnego rodzaju badania fizykochemiczne gleby, powietrza i wody. Badamy między innymi pH gleby, zawartość azotanów, fosforanów, potasu, wapnia, magnezu, chlorków, dwutlenku węgla, kwasowości, zasadowości i wiele wiele innych.

Kilkakrotnie prowadziliśmy zajęcia z ekologii wśród dzieci z Miejsko Gminnego Przedszkola w Piaskach. Przygotowywaliśmy się do nich solidnie. Z opracowanymi scenariuszami szliśmy, by podczas zabaw z najmłodszymi szerzyć wiedzę ekologiczną. Przeprowadziliśmy z nimi mnóstwo ciekawych rozmów na temat naszego otoczenia oraz zagrożeń współczesnego świata. Byliśmy bardzo zaskoczeni, że mimo swojego wieku posiadają tak ogromną wiedzę ekologiczną. Przedszkolaki na zajęciach wykonały również piękne prace plastyczne, z których zrobiliśmy wystawę w MCK w Piaskach. Cieszyła się ona dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Piask, a zwłaszcza rodzin małych plastyków.

W marcu i w maju 2009 roku można było obejrzeć w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach wystawy wykonane przez członków naszego Klubu. Pierwsza przedstawiała prace plastyczne dzieci z Miejsko Gminnego Przedszkola na temat: „Ja i przyroda”. Druga ekspozycja pod tytułem: „ Dostrzeżmy piękno naszej okolicy…” była wystawą wykonanych przez nas zdjęć przyrodniczych.

28 października 2008 roku zwiedzaliśmy Oczyszczalnię Ścieków w Piaskach. Z jej funkcjonowaniem zapoznał nas Pan Piotr Mańko. Pokazał nam cały proces oczyszczania wód. Mimo nieprzyjemnego zapachu była to interesująca wizyta, z której dowiedzieliśmy się mnóstwo ciekawych rzeczy. Mieliśmy okazję porównać naszą małą piasecką oczyszczalnię z dużą oczyszczalnią w Hajdowie, którą zwiedzaliśmy na drugi dzień.