Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kolejne wakacje za nami ...

 

Już po wakacjach i kolejny rok szkolny - 2012/2013 - czas zacząć :)

Równolegle z rozpoczęciem nowego roku szkolnego rozpoczynamy działania związane z projektem „Nauka drogą do sukcesu” - projektem współfinansowanym  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 „Nauka drogą do sukcesu”

 

Zespół Szkół w Piaskach złożył 1 września 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego wniosek o dofinansowanie Projektu „Nauka drogą do sukcesu” w odpowiedzi na konkurs otwarty nr 5/POKL/9.2/2009. Wniosek ten został opracowany w ramach Priorytetu IX : „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2: „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Został on rozpatrzony pozytywnie na posiedzeniu Komisji Oceny Projektów i projektodawca otrzymał dofinansowanie w wysokości 825126 zł. Część tej kwoty (dokładnie 104150 zł) to tak zwany wkład własny, który pochodzić będzie ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Świdniku.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Od września w ramach Projektu „Nauka drogą do sukcesu” działającego w Zespole Szkół w Piaskach zrealizowano już część zadań przewidzianych na ten rok szkolny. Oto migawki z niektórych z nich:

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kolejny rok szkolny 2011/2012 projektu

                Projekt „Nauka drogą do sukcesu” realizowany w Zespole Szkół w Piaskach wkracza w kolejną fazę. Zakończył się już etap rekrutacyjny i następne roczniki mogą korzystać z bogatej oferty skierowanej do uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Sukcesywnie do sukcesu

Powodzenie pierwszej części Projektu „Nauka drogą do sukcesu” realizowanego w Zespole Szkół w Piaskach sprawiło, iż organizatorzy, dołożyli starań, aby kolejny etap tego przedsięwzięcia prezentował równie wysoki poziom jak poprzedni. Niewątpliwie pomogło w tym doświadczenie zdobyte w czasie jego trwania.

Zdecydowanie jednym z atrakcyjniejszych dla młodzieży był występ zespołu Royal Rap. Podczas koncertu założyciele grupy, znani raperzy: Mirek Kola Kolczyk i Jerzy Yuro Pieniążek bez zbędnego moralizowania czy wielkich słów mówili o tym, co w życiu najważniejsze. W ich wypowiedziach brzmiał autentyzm – być może dlatego, że opowiadali o sobie. Na swoim przykładzie dowiedli, że z każdej sytuacji znajdzie się wyjście, a jako że „narkotyki to wejście do labiryntu – najlepszym wyjściem jest – nie wchodzić!”