ZEBRANIA Z RODZICAMI

19 września

Przedstawienie szkoły, informacja o maturze i EZ, Wybór Rady Rodziców, spotkania z wychowawcami klas

28 listopada

Zebrania z wychowawcami klas 5IFP i 5TSP

15 grudnia

Zebrania z wychowawcami pozostałych klas

18 stycznia

Zebranie śródroczne

9 kwietnia

Zebranie rodziców uczniów klasy 5IFP i 5TSP

4 czerwca

Zebrania z wychowawcami klas

TERMINY WYSTAWIENIA ZAGROŻEŃ OCENAMI NIEDOSTATECZNYMI

24 listopada

Oceny śródroczne w klasach 5IFP i 5TSP

15 grudnia

Oceny śródroczne

5 kwietnia

Oceny końcowe w klasach 5IFP i 5TSP

29 maja

Oceny końcoworoczne

TERMINY WYSTAWIENIA OCEN

12 grudnia

Oceny śródroczne dla klas 5IFP i 5TSP

9 stycznia

Oceny śródroczne

22 kwietnia

Oceny końcowe w klasach 5IFP i 5TSP

18 czerwca

Oceny końcoworoczne

WYDARZENIA

4 września

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

13 października

Dzień Edukacji Narodowej, otrzęsiny pierwszoklasistów

15 grudnia

Zakończenie I półrocza w klasach 5IFP i 5TSP

23 – 31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczna

11 stycznia

Pisemne egzaminy zawodowe

12 stycznia

Koniec I półrocza

29 stycznia – 11 lutego

Ferie zimowe

28 marca - 2 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

12 lutego – 8 marca

Praktyki zawodowe klas 3TSI, 4TIF, 4TMF

18-20 marca

Powiatowe Dni Kształcenia Zawodowego

26 kwietnia

Zakończenie roku szkolnego dla klas 5IFP i 5TSP

29 maja

Dzień Integracji

4 czerwca

Pisemne egzaminy zawodowe

21 czerwca

Zakończenie Roku Szkolnego

26-27 sierpnia

Egzaminy poprawkowe

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

2 i 3 listopada,
11 stycznia,
29 i 30 kwietnia,
2, 8, 9, 31 maja,
4 czerwca