O Projekcie - wersja PDF

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Zespół Szkół w Piaskach złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na konkurs zamknięty – POKL 9.1.2 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” i otrzymał na jego realizację 263 297zł. dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Projekt powstał wskutek inicjatywy i pracy nauczycieli: Pani Ewy Litwiniuk, Pani Magdy Szerafin – Pyrz, Pani Katarzyny Król i Pani Doroty Malickiej. Tytuł projektu: „Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.”. Koordynatorem jest Pani Dorota Malicka.

  Adresowany jest do 100 uczniów LO i 30 uczniów Gimnazjum w Piaskach i jest realizowany od 20 października 2008r. do 24 czerwca 2011r. Podstawowym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zwiększanie aspiracji edukacyjnych i społecznych uczniów LO w Piaskach, a także rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły, podniesienie jakości procesu kształcenia, przezwyciężanie barier społecznych, ekonomicznych i psychologicznych w  dostępie do różnych form kształcenia.

Uczniowie mogą uczestniczyć w:

  • zajęciach wyrównawczych z matematyki, chemii, fizyki, j.angielskiego i j.rosyjskiego;

  • zajęciach fakultatywnych przygotowujących do egzaminu maturalnego z j.polskiego, j.angielskiego, j.rosyjskiego, geografii, historii, wos, biologii, matematyki;

  • warsztatach prychologicznych, na których kształtują umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz bycia asertywnym, zyskują pewność siebie, uczą się jak przeciwdziałać uzależnieniom;

  • warsztatach doradztwa zawodowego, na których zapoznają się z możliwościami dalszego kształcenia w naszym regionie oraz przygotowują się do rozmowy kwalifikacyjnej, piszą profesjonalne CV i list motywacyjny;

  • Klubach : Ekologicznym, Tekściarza, Historycznym rozwijając swoje zainteresowania - redagują gazetkę szkolną, wyjeżdżają do "Kuriera Lubelskiego", Radia i TVP Lublin, prowadzą zajęcia ekologiczne w przedszkolu. Zorganizują wycieczkę edukacyjną - 30 członków Klubów weźmie udział w jedno- i trzydniowych wyjazdach każdego roku szkolnego, podczas których poznają funkcjonowanie zakładów przemysłowych (np. elektrowni wodnej), główne ośrodki związane z historią, kulturą i życiem codziennym dynastii królewskich, przeprowadzą wywiady z interesującymi ludźmi z danego miasta, pójdą na spektakl do teatru. Z wyjazdów edukacyjnych stworzą foto reportaże, napiszą artykuły.

 

Zapraszamy chętnych do udziału w zajęciach!