W 2018 roku nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Pan Polski, która rekrutuje uczniów z Ukrainy. W tym roku szkolnym szkołę ukończyli pierwsi uczniowie z naboru 2018/2019 w zawodach technik informatyk i technik pojazdów samochodowych. Obecnie uczniowie z Ukrainy uczą się w zawodach: technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich.

1 września 2018 roku w murach naszej szkoły pojawili się pierwsi uczniowie z Ukrainy. Rozpoczęli naukę w technikum informatycznym i technikum pojazdów samochodowych. Do Zespołu Szkół w Piaskach trafili poprzez fundację "Pan Polski" zajmującą się rekrutacją uczniów z Ukrainy do polskich szkół, z którą do dziś współpracujemy. Uczniowie mają zapewnioną opiekę oraz wsparcie nie tylko ze strony szkoły, pracowników internatu, ale również i fundacji "Pan Polski".

Zapewniamy uczniom z Ukrainy naukę w naszej placówce oraz miejsce w internacie. Młodzież kształci się w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich i technik informatyk. W roku szkolnym 2022/2023 planujemy otwarcie nowego kierunku - technik mechatronik. Nowoczesne wyposażenie warsztatów i sal lekcyjnych sprzyja rozwojowi młodzieży i uzyskiwania jak najlepszych wyników na egzaminach zawodowych.

Jak uczniowie czuli się przez 4 lata nauki w naszej szkole? Sprawdźcie, zapoznając się z ich wypowiedziami i krótkimi recenzjami na temat Zespołu Szkół w Piaskach.