Regulamin uczestnictwa  (.pdf)

Deklaracja uczestnictwa - uczeń  (.pdf)    (.doc)

Deklaracja uczestnictwa w rekrutacji uzupełniającej - uczeń  (.pdf)    (.docx)

Deklaracja uczestnictwa - nauczyciel  (.pdf)    (.doc)

Formularz dane osobowe - uczeń  (.pdf)    (.docx)

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku  (.pdf)    (.docx)

Oświadczenie o dochodach  (.pdf)    (.docx)

Formularz dane osobowe - nauczyciel  (.pdf)    (.docx)

Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie  (.pdf)    (.docx)