Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kolejny rok szkolny realizacji projektu i kolejny Szkolny Konkurs Wiedzy Technicznej  realizowany w ramach zadania 4 – zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego. Podobnie, jak w roku ubiegłym w konkursie wzięli udział uczniowie naszej szkoły z klas: II T, III T, IV T oraz II i III ZSZ. Konkurs odbywał się w kwietniu 2011 r. i polegał na rozwiązaniu 18 pytań testowych z takich dziedzin, jak: rysunek techniczny, mechanika techniczna, podstawy konstrukcji maszyn, automatyka, technologia mechaniczna, maszynoznawstwo, elektrotechnika, pracownia techniczna, konstrukcja pojazdów samochodowych, eksploatacja pojazdów samochodowych. Laureatami Konkursu zostali:

Wąsikowski Paweł – klasa III T

Szajewski Piotr – klasa IV T

Mędrala Michał – klasa II T

Zwycięzcy zostali nagrodzeni wartościowymi nagrodami w postaci wkrętarek akumulatorowych. Gratulujemy!


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

            W ramach zadania 4 – Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego, uczniowie naszej szkoły z klas: II T, III T, IV T oraz III ZSZ wzięli udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy Technicznej. Konkurs odbywał się w kwietniu 2010 r. i polegał na rozwiązaniu 25 pytań testowych z takich dziedzin, jak: rysunek techniczny, mechanika techniczna, podstawy konstrukcji maszyn, automatyka, technologia mechaniczna, maszynoznawstwo, elektrotechnika, pracownia techniczna, konstrukcja pojazdów samochodowych, eksploatacja pojazdów samochodowych. Laureatami Konkursu zostali:

Szajewski Piotr – klasa III T

Golewski Wojciech – klasa IV T

Tomczyk Paweł – klasa III T

Zwycięzcy zostaną nagrodzeni wartościowymi nagrodami w postaci zestawów narzędzi. Gratulujemy!

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

           W ramach zajęć pozalekcyjnych będą się odbywać zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do egzaminu maturalnego i zawodowego.

           Podczas zajęć wyrównawczych uczniowie będą uzupełniać braki w wiedzy i umiejętnościach z przedmiotów ogólnokształcących (matematyka, j. polski, j. angielski, j. rosyjski) oraz z przedmiotów zawodowych (technologia mechaniczna, maszynoznawstwo, podstawy konstrukcji maszyn, pracownia techniczna) spowodowane zaległościami z lat ubiegłych lub specyficznymi potrzebami w uczeniu się.

            Podczas zajęć przygotowujących do egzaminu maturalnego i zawodowego uczniowie będą uzupełniać i utrwalać wiedzę i umiejętności z przedmiotów obowiązkowych na maturze oraz materiał z zakresu przedmiotów zawodowych, niezbędny na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Ponadto uczniowie naszej szkoły wezmą udział w Szkolnym Konkursie Wiedzy Technicznej.