01Rejestracja kandydatów przez portal elektronicznego naboru: https://lubelszczyzna.edu.com.pl lub składając podanie w sekretariacie szkoły. Po złożeniu wniosku rekrutacyjnego do technikum lub branżowej szkoły I stopnia wydawane jest  skierowanie  na badania lekarskie.

 

od 08 kwietnia do 15 maja 2019 r. 
postępowanie uzupełniające od 12 lipca do 26 lipca 2019 r.

02Możliwość dokonania zmiany  wyboru szkoły lub oddziału.

od 14 czerwca do 17 czerwca 2019 r.

03Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty/gimnazjalnego - dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym 

od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r.

04Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

do 03 lipca 2019 r.
postępowanie uzupełniające  16 sierpnia 2019 r. godz. 10:00

05Publikacja list uczniów przyjętych do Zespołu Szkół w Piaskach

04 lipca 2019 r. godz. 10:00
postępowanie uzupełniające  16 sierpnia 2019 r. godz. 10:00

06Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do technikum lub szkoły branżowej I stopnia:

od 08 kwietnia (dnia złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły) do 05 lipca 2019 r. 
postępowanie uzupełniające do 21 sierpnia 2019 r.

07Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty/gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej, a w przypadku technikum i szkoły branżowej także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:

do 08 lipca 2019 r. godz. 14:00 
postępowanie uzupełniające do 28 sierpnia 2019 r. godz. 14:00

08Publikacja list przyjętych oraz nieprzyjętych:

12 lipca 2019 r.  godz. 12:00
postępowanie uzupełniające  29 sierpnia 2019 r. godz. 15:00

09Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym art. 158 ust. 6-9 u.p.o 3 oraz art 20zc u.o. s. o:

od 12 lipca  do 08 sierpnia 2019 r. 
postępowanie uzupełniające  29 sierpnia  do 25 września 2019 r.

10Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole:

15 lipca 2019 r.
postępowanie uzupełniające 30  sierpnia 2019 r.