Klasa administracyjno-celna

SYSTEM KSZTAŁCENIA:

  • nauka trwa 4 lata i kończy się maturą,
  • język angielski oraz geografia w zakresie rozszerzonym.

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

  • Głównym celem nauki w Liceum Ogólnokształcącym jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na osiągnięcie pozytywnego wyniku na egzaminie maturalnym i kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych bądź w szkołach policealnych.
  • Język polski, matematyka i język obcy są zdawane na poziomie podstawowym. Co najmniej jeden wybrany przez ucznia przedmiot musi być zdawany na poziomie rozszerzonym. Najkorzystniej jest, jeśli przedmiotu tego uczeń uczy się w zakresie rozszerzonym. Wyniki matury mają duże znaczenie w procesie rekrutacji na wiele kierunków studiów, np. ekonomia, architektura, inżynieria środowiska, turystyka, geodezja i wiele innych.

PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:

  • podjęcie dalszej nauki na uczelniach wyższych lub szkołach policealnych w systemie dziennym,
  • podjęcie pracy i kontynuacja nauki w systemie zaocznym,
  • zdobycie kwalifikacji zawodowych w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.