Charakterystyka kierunku

Klasa o profilu administracyjno-celnym w Liceum Ogólnokształcącym to kierunek kształcenia, który przygotowuje uczniów głównie do pracy w administracji celnej oraz innych jednostkach administracji państwowej i samorządowej. Poza wszystkimi zajęciami typowymi dla Liceum Ogólnokształcącego, w ramach zajęć kierunkowych uczniowie poznają zagadnienia prawne, związane z funkcjonowaniem administracji celnej, obrotem międzynarodowym oraz regulacjami celnymi Unii Europejskiej. Przedmioty profilowe to: elementy prawa w klasie pierwszej i edukacja celno-administracyjna w klasie drugiej i trzeciej.

Uczniowie tej klasy zdobywają podstawową wiedzę z zakresu prawa, ekonomii, finansów, a także umiejętności niezbędne do pracy w urzędach celnych i innych urzędach administracji publicznej. Kierunek ten pozwala na rozwijanie umiejętności analitycznych i logicznego myślenia oraz nauczenie się pracy w zespole, przydatne na wielu różnych kierunkach studiów.

Klasa o profilu administracyjno-celnym w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół w Piaskach to doskonały wybór dla osób zainteresowanych karierą w administracji publicznej lub w branży celnej. Absolwenci tej klasy są dobrze przygotowani do podjęcia studiów na kierunkach związanych z administracją, prawem i ekonomią, a także do podjęcia pracy w sektorze publicznym lub prywatnym.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat klasy o profilu administracyjno-celnym, skontaktuj się bezpośrednio ze szkołą.