FORMALNE DOKONANIE ZGŁOSZENIA w formie papierowej

PROCEDURA REKRUTACJI

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych

 

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie są zobowiązane do wypełnienia i złożenia dostępnych poniżej Dokumentów Rekrutacyjnych w formie papierowej:

  1. Zał. 1A - Formularz zgłoszeniowy dla nauczycieli. ( pobieranie pliku )
  2. Zał. 1B - Formularz zgłoszeniowy dla uczniów. ( pobieranie pliku )
  3. Zał. 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie. ( pobieranie pliku )
  4. Zał. 3 - Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. ( pobieranie pliku )

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane są do zapoznania się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE.

Dokumenty Rekrutacyjne w formie papierowej należy dostarczyć osobiście do szkolnego koordynatora projektu Pana Pawła Kudenia lub złożyć w sekretariacie szkoły.