Oto nasz nowy samochód! Został zakupiony ze środków UE w ramach projektu "Pr@ktycznie najlepsi w zawodach".

Nowy projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej to „Pr@ktycznie najlepsi w zawodach”; realizuje on cel szczegółowy priorytetu inwestycyjnego RPO WL 2014-2020: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych. Projekt będzie realizowany od 3 września 2018 r. do 30 września 2021 r., a jego wartość to 3 226 226,1 zł.