Centrum Kształcenia Zawodowego funkcjonuje w Zespole Szkół w Piaskach. W bieżącym roku szkolnym Centrum Kształcenia Zawodowego pełni funkcję Wojewódzkiego Ośrodka koordynującego pracą wszystkich ośrodków województwa lubelskiego na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy Kuratorium Oświaty w Lublinie – Powiatem Świdnickim, a Zespołem Szkół w Piaskach. Kształcenie odbywa się w Filii w Trawnikach.
Głównym zadaniem naszego ośrodka jest dokształcanie młodocianych pracowników w zakresie teoretycznego kształcenia zawodowego. Na zajęcia w ośrodku kierowani są uczniowie branżowych szkół I stopnia z całego województwa lubelskiego.
Kształcimy w następujących zawodach:
- fryzjer
- sprzedawca
- cukiernik
- piekarz
- kucharz
- mechanik pojazdów samochodowych
- blacharz samochodowy
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik
- elektryk
- ślusarz
Ośrodek dysponuje dobrze wyposażonymi w nowoczesny sprzęt pracowniami: fryzjerską, kucharsko – cukierniczą, mechaniczną i elektryczną. Dzięki temu słuchacze mają również możliwość doskonalenia swoich umiejętności praktycznych podczas zajęć teoretycznych.

To zawody z przyszłością - praca sama Cię znajdzie.
Dajemy Ci możliwość wszechstronnego rozwoju.
Zostań cenionym specjalistą w swojej dziedzinie!

Po zakończeniu nauki możesz kształcić się dalej w szkole branżowej II stopnia lub otworzyć własną firmę.