UWAGA SŁUCHACZE KKZ


1. obowiązuje Państwa nauczanie zdalne;
2. każdy słuchacz ma obowiązek logować się na udostępnionych przez ZS w Piaskach platformach moodle i teams (loginy i hasła zostały przesłane na adres email);
3. na platformach są udostępnione materiały i zadania, które trzeba wykonywać i przesyłać do oceny w ściśle określonych przez nauczyciela terminach;
4. brak aktywności na platformie, nieterminowe wykonywanie prac spowoduje niezaliczenie kursu czego konsekwencją będzie brak możliwości przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji;
5. zakończenie kursu zaplanowane jest na 9 maja 2020 roku i jest to jednocześnie termin wystawienia ocen końcowych.

OGŁOSZENIE DLA SŁUCHACZY  KKZ – TECHNIK TURYSTYKI WIEJSKIEJ

  1. Na stronie ZS w Piaskach został opublikowany terminarz zjazdów na II semestr oraz plany zajęć;
  2. Do 7 lutego  2020 roku słuchacze są zobowiązani do złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji TG.09. Po tym terminie deklaracje nie będą przyjmowane;
  3. Deklaracje przystąpienia do egzaminu można pobrać i złożyć u prowadzących zajęcia lub w sekretariacie szkoły;
  4. Przypominam o obowiązku odbycia praktyki zawodowej w gospodarstwie agroturystycznym (dokumenty do pobrania na stronie szkoły); Data zakończenia praktyki nie może być późniejsza jak 8 maja 2020 roku.

TERMINY ZJAZDÓW W SZKOLE DLA DOROSŁYCH

Semestr drugi 2019/2020

Harmonogram egzaminów w Szkołach dla Dorosłych (absolwenci KKZ)