Harmonogram egzaminów w Szkołach dla Dorosłych (absolwenci KKZ)

TERMINY ZJAZDÓW W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH

Semestr drugi 2018/2019

Pierwsze zajęcia w szkołach dla dorosłych

(Technik turystyki wiejskiej, Technik usług kosmetycznych)

odbędą się 21 i 22 września.

Podczas zajęć zostanie podany harmonogram zjazdów.

UWAGA

TERMINY EGZAMINÓW  ZAWODOWYCH  DLA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

Kwalifikacja

Część pisemna

Część praktyczna

A.62

Technik usług kosmetycznych

19.06.2018 godzina 12:00 – według harmonogramu  zamieszczonego na tablicy ogłoszeń

22.06.2018 – według harmonogramu  zamieszczonego na tablicy ogłoszeń

T.08

Technik turystyki wiejskiej

19.06.2018  godzina 12:00 – według harmonogramu  zamieszczonego na tablicy ogłoszeń

26.06.2018 godzina 13:00 aula szkolna

T.07

Technik turystyki wiejskiej

19.06.2018 godzina 10:00 – według harmonogramu  zamieszczonego na tablicy ogłoszeń

26.06.2018 godzina 9:00 aula szkolna

Z.03

Technik ochrony fizycznej osób
 i mienia

19.06.2018  godzina 12:00– według harmonogramu  zamieszczonego na tablicy ogłoszeń

26.06.2018 godzina 13:00 aula szkolna

 

Na egzamin należy zgłosić się z dowodem tożsamości , pół godziny przed jego rozpoczęciem.

W przypadku kwalifikacji A.62 obowiązuje odpowiednie ubranie robocze.