Internat Zespołu Szkół w Piaskach znajduje się w Trawnikach i posiada 146 miejsc noclegowych dla chłopców i dziewcząt. Internat otwarty jest 7 dni w tygodniu. Wychowankowie CKZ rozpoczynający kurs mogą przyjeżdżać do internatu od godziny 16.00 w niedzielę.

Nad bezpieczeństwem wychowanków czuwa wykształcona i przyjazna kadra pedagogiczna. Wychowawcy dbają o dobrą, rodzinną atmosferę, sprzyjającą nauce i wszechstronnemu rozwojowi podopiecznych. Szczególną opieką objęci są nowo przyjęci wychowankowie. Przebywanie w grupie uczy młodzież akceptacji i kompromisu, odpowiedzialności za własne czyny, dbania o prządek i czystość oraz rozwijania samodyscypliny.

Placówka posiada dobre warunki do mieszkania i nauki. Wychowawcy śledzą na bieżąco osiągnięcia szkolne swoich wychowanków i mobilizują ich do pracy. Każdy wychowanek może liczyć na pomoc w nauce.

Dbamy również o to, by nasi wychowankowie nie nudzili się w czasie wolnym. Organizowane są różnorodne zajęcia, które rozwijają zainteresowania i uzdolnienia młodzieży. W internacie odbywa się również szereg imprez okolicznościowych.