SYSTEM KSZTAŁCENIA:

 • nauka trwa 4 lata i kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowych oraz maturą,
 • przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, język angielski

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:

 • EE.8  Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.9 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

NABYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 • montowanie i eksploatowanie komputera oraz urządzeń peryferyjnych,
 • projektowanie i wykonywanie sieci komputerowych, administrowanie tymi sieciami,
 • projektowanie baz danych i administrowanie tymi bazami,
 • tworzenie stron www i aplikacji internetowych, administrowanie tymi stronami i aplikacjami

PERSPEKTYWY ABSOLWENTA SZKOŁY:

 • podjęcie dalszej nauki na uczelniach wyższych lub szkołach policealnych,
 • podjęcie pracy jako serwisant lub monter systemów komputerowych,
 • podjęcie pracy jako sprzedawca w sklepie komputerowym odpowiadając za doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego sprzętu i oprogramowania komputerowego do konkretnych zastosowań,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej świadcząc usługi z zakresu instalowania oprogramowania i serwisowania komputerów osobistych,
 • poszerzanie własnych kompetencji uzyskując nowe kwalifikacje i uprawnienia w zależności od zainteresowań.