Oto nasz nowy samochód! Został zakupiony ze środków UE w ramach projektu "Pr@ktycznie najlepsi w zawodach".

Dzisiaj, to jest 21 listopada 2018 r. odbyło się oficjalne przekazanie zakupionego samochodu. Przedstawiciel firmy Energozam (dealer marki Opel), która wygrała przetarg na dostawę samochodu, pan Krzysztof Barański przekazał kluczyki Dyrektorowi ZS, panu Waldemarowi Szałkowi. Pojazd został zakupiony w celu wyposażenia warsztatów szkolnych w nowy sprzęt do nauki zawodu kierowca mechanik. Umożliwi też przygotowanie do testu kwalifikacyjnego w zakresie kwalifikacji wstępnej i uzyskanie uprawnień kierowcy wykonującego przewóz drogowy. Życzymy bezpiecznego i bezawaryjnego użytkowania!