> 140 godzin;
> 20 dni roboczych;
> 12 kwietnia - 12 maja.Informacje dotyczące miejsca realizacji praktyk proszę zgłaszać do Pana Pawła Kudenia poprzez platformę TEAMS.

Należy podać:
> nazwisko i imię;
> klasa;
> pełna nazwa pracodawcy, u którego będzie realizowana praktyka zawodowa;
> adres zakładu pracy;
> nazwisko, imię i funkcję/stanowisko osoby podpisującej umowę ze strony pracodawcy.