O czym należy pamiętać podczas egzaminu.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

• maturalnego (EM)

• potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)

• zawodowego (EZ).

Konsultacje w szkole - zasady

harmonogram zgoda na udział

Uczniu,

  • Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich harmonogramem na 15-19 czerwca. Pamiętaj konsultacje to nie lekcje – to możliwość poprawy sprawdzianów i kartkówek,  wyjaśnienia zagadnień niezrozumiałych, których wyjaśnienie zdalne sprawia problemy.
  • Na konsultacje możesz przyjść z podpisaną zgodą na udział w konsultacjach (uczniowi nieletniemu zgodę podpisują rodzice/ opiekunowie prawni – druk do pobrania tutaj).

"Idź swoją drogą…”

Słowa piosenki zespołu Raz Dwa Trzy oraz motyw drogi stały się głównym hasłem uroczystego pożegnania uczniów klasy maturalnej w Zespole Szkół w Piaskach.

Pandemia zmieniała nasze plany uroczystego pożegnania maturzystów, dlatego 24 kwietnia 2020r.na platformie edukacyjnej Microsoft 365, zorganizowano spotkanie on-line, w którym wzięli udział uczniowie i rodzice klasy 4TMF, ich młodsi koledzy z klas trzecich oraz Dyrektor i Grono Pedagogiczne ZS. Gościem specjalnym na spotkaniu on-line był Pan Radosław Brzózka -członek Zarządu Powiatu Świdnickiego

Drogi uczniu, słuchaczu
W naszej szkole została uruchomiona platforma edukacyjna, część uczniów już na niej pracuje. Nauczyciele przygotowali dla Was materiały powtórkowe, ćwiczenia oraz spotkania online.
Bardzo prosimy o zalogowanie się i dołączenie do zespołów. Na dzienniku macie bieżące informacje - prosimy o systematyczne odbieranie wiadomości.
Na e-maila, które podaliście przy rekrutacji jest wysłany link do platformy (Microsoft). Nauczyciele na dzienniku podali Wam kody dostępów do zespołów (instrukcja była wysłana do każdego ucznia indywidualnie, również na dziennik).
To podejście ucznia i jego chęci do organizacji czasu pracy i nauki decydują o jej efektywności.
Prosimy o odpowiedzialne zareagowanie na naszą prośbę. Ten czas można wykorzystać na nadrobienie zaległości.
Pozdrawiamy i do zobaczenia i usłyszenia na platformie Teams.