Dzisiaj 3 maja. Jak co roku Zespół Szkół w Piaskach obchodzi ten dzień uroczyście – przed szkołą łopoczą biało-czerwone flagi, reprezentacja szkoły uczestniczy w mszy świętej i składa kwiaty przed pomnikiem poświęconym twórcom Konstytucji 3 Maja.

Ostatni piątek kwietnia to tradycyjnie dzień pożegnań klas kończących szkołę. Tym razem po raz ostatni spotkaliśmy się z całą klasą 4TMF. Uroczystość była częściowo humorystyczna, częściowo nostalgiczna.

"Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym" - pod tym hasłem w dniach od 15 do 22 kwietnia 2018 r. obchodzono w Kościele X Tydzień Biblijny. W naszej szkole na wspólne czytanie Pisma Świętego w dniu 20 kwietnia zgromadzili się uczniowie klas 2. Fragment z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian, którego słuchaliśmy mówił nam o tym do czego dąży ciało a do czego duch. Słowa te wskazały nam na potrzebę kierowania się w życiu, tym co duchowe a nie cielesne. Na koniec, każdy mógł się poczęstować siglami odwołującymi do konkretnych fragmentów z Księgi Przysłów i Listu do Rzymian. Dziękujemy Pani Marii za pomoc w przygotowaniu dekoracji. "Wiara rodzi się z tego co się słyszy, a tym co się słyszy jest Słowo Boże" - zachęcamy do codziennej lektury Biblii.

Konkurs "Origami Matematyczne - kusudamy"

 

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły i okolicznych Szkół Podstawowych do udziału w konkursie "Origami Matematyczne - kusudamy".

Papier to wyjątkowo plastyczny środek wyrazu, pozwala na wiele twórczych poszukiwań. Tym razem proponujemy Wam zabawę z origami. Każda praca wykonana tą techniką to także spotkanie z matematyką. Zachęcamy jednak do tworzenia origami matematycznego - brył przestrzennych zbudowanych z tzw. "modułów", a w szczególności kusudam. Ozdobnej kuli, która składa się z wielu podobnych do siebie części.
Pochodzi ona ze starożytnej Japonii. Pierwotnie służyła jako ozdoba w bukietach kwiatów i ziół. Obecnie najczęściej jest ozdobą, może być na przykład ciekawym upominkiem. 

Zachęcamy wszystkich do odkrycia piękna kusudam.

Jakie modele przygotujecie? Wszystko zależy od Waszej pomysłowości.

  • Do Konkursu uczniowie przystępują indywidualnie. Dopuszcza się przygotowanie pracy grupowo (nie więcej niż 3 osób) w przypadku dużego stopnia jej złożoności.
  • Prace należy dostarczyć do swojego nauczyciela matematyki, bądź wychowawcy.
  • Każda praca musi być przygotowana samodzielnie, co uczestnik potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszenia (dostępnej u nauczycieli j.w.).
  • Konkurs trwać będzie do 7.05.2018 r. Jego rozstrzygniecie nastąpi podczas Dnia Otwartego ZS, które obchodzić będziemy w naszej szkole 11 maja.
  • Najlepsze prace, dostarczone w ramach konkursu, zostaną nagrodzone. Modele będą oceniane pod względem złożoności i estetyki wykonania (precyzji zgięć, doboru barw, papieru).

Zachęcamy do zabawy i rywalizacji, myśląc matematycznie:)

"Podczas składania modeli origami związki z matematyką, a zwłaszcza konstrukcjami geometrycznymi, są bardzo silne. Szczególnie istotne i widoczne są one w przypadku origami modułowego. W origami modułowym gotowy model powstaje poprzez połączenie wielu modułów - mniejszych, zwykle jednakowych części złożonych z pojedynczych kartek papieru."

"Kusudama jest jedną z tradycyjnych form kultury japońskiej. Słowo "kusudama" pochodzi z języka japońskiego: kusu oznacza leczenie, a dama kulę, i pierwotnie określało wiszącą kulę skomponowaną z ziół lub kwiatów. W origami termin kusudama oznacza ozdobę w kształcie kuli zbudowaną z papierowych kwiatów. Kwiaty wykonane w technice origami są łączone ze sobą w kolorowe kuliste kompozycje."

K. Burczyk "Origami i matematyka", Drukarnia Pijarów, Zabierzów 2008

 

Regulamin i karta zgłoszeniowa (.pdf)

 

 

 

„Włącz poezję”

Tym razem Miejska Biblioteka Publiczna w Piaskach zaprosiła młodzież Zespołu Szkół w swe gościnne progi z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji.