Wszystkich rodziców zapraszamy na zebranie

18 września na godzinę 16:00.