Zapraszamy na zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół w Piaskach dnia 25 czerwca
Harmonogram:
9:00 - klasy 3 TS, 3 TMF, 3 TI, 3 BS, 2 TMF, 2 TIF, 2 BSG - stacjonarnie w salach lekcyjnych z wychowawcami klasy po gimnazjum.
10:00 - klasy 1 TIF, 1 TMF, 2 IF, 2 TSP, 2 BSI, 1 BSa, 1 BSb - stacjonarnie w salach lekcyjnych z wychowawcami klasy po szkole podstawowej.
Pamiętamy o zasadach bezpieczeństwa, dystans, dezynfekcja, maseczka.
O 8:00 w koście parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego w Piaskach zostanie odprawiona Msza Święta dziękczynna za kończący się rok szkolny.