Listy uczniów zakwalifikowanych do Zespołu Szkół w Piaskach znajdują się na tablicy ogłoszeń - parter, budynek szkoły, ul. Partyzantów 19.