Wyniki Konkursu: Origami Matematyczne - Kusudamy 2019

Konkurs Origami Matematyczne skierowany był do dwóch grup młodzieży: uczniów okolicznych Szkół Podstawowych (I grupa) i uczniów Zespołu Szkół w Piaskach (II grupa).

Komisja oceniająca prace rozstrzygnęła Konkurs w bieżącym roku szkolnym w sposób trochę nietypowy. Trudno było podjąć decyzję związaną z wyłonieniem zwycięzców. Trudności z tym związane były przyczyną opóźnienia w ogłoszeniu wyników.

Za opóźnienie przepraszamy i oznajmiamy, iż:

  1. Nie przyznano nagród głównych za prace uczniów I grupy.

Komisja postanowiła przyznać natomiast 2 wyróżnienia uczniom z Zespołu Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach:

Szymonowi Mazurkowi z kl. III  Oddziału Gimnazjalnego

oraz Janowi Serejowi z kl. VIII Szkoły Podstawowej.

  1. Wśród uczniów II grupy zwycięzcami są:
  1. miejsce - Angelika Bojarska oraz Żaneta Gaweł z kl. III ZSZ,
  2. miejsce - Jakub Zagraba z kl. II SB,
  3. miejsce - Dominik Jarosz, Brajan Porębski oraz Dominik Warda z kl. III TS.

Wszyscy wymienieni uczniowie otrzymają dyplomy i skromne upominki na zakończenie roku szkolnego.

Za wszystkie dostarczone prace uczestnikom Konkursu serdecznie dziękujemy i gratulujemy cierpliwości w tworzeniu modułowego origami.