9 i 10 marca nasza szkoła wzięła udział w Targach Edukacyjnych w Lublinie. Odwiedzający mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół w Piaskach w roku szkolnym 2023/2024.

Nasze stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Niezmiennie symulator jazdy obsługiwany przez uczniów technikum pojazdów samochodowych był bardzo popularny dla zwiedzających. Równie atrakcyjne okazało się stoisko przygotowane przez uczennice technikum usług fryzjerskich. Dziewczęta miały ręce „pełne roboty” przez te dwa dni. Na naszym stoisku były jeszcze prezentowane zawody technik mechatronik oraz technik informatyk.
Uczniowie i nauczyciele, zajmujący się prezentacją stoiska Zespołu Szkół w Piaskach mieli bardzo intensywne dwa dni promocji kierunków kształcenia przewidzianych na rok szkolny 2023/2024:
- Liceum Ogólnokształcące - klasa administracyjno -celna
- Technikum Samochodowe
- Technikum Fryzjerskie
- Technikum Informatyczne
- Technikum Mechatroniczne
- Szkoła Branżowa I stopnia - klasa wielozawodowa Piaski/Trawniki
- Centrum Kształcenia Zawodowego.

Targi edukacyjne 2023Show Gallery