Zespół Szkół w Piaskach dysponuje jeszcze wolnymi miejscami do klas pierwszych w technikum: technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, technik informatyk oraz w szkole branżowej: mechanik samochodowy, klasa wielozawodowa.