Egzaminy poprawkowe składające się z części pisemnej i ustnej odbędą się 27, 28 i 29 sierpnia.