Pierwszy tydzień października w Zespole Szkół w Piaskach obfitował w szereg atrakcji zawodowych przygotowanych dla uczniów klas ósmych okolicznych szkół podstawowych z powiatu świdnickiego i krasnostawskiego. Wydarzenie to zostało objęte Honorowym Patronatem Starosty Świdnickiego – Pana Łukasza Reszki.

Ze względu na pandemię grupy odwiedzających liczyły po około 50 osób. Zajęcia rozpoczynały się od spotkania z doradcą zawodowym Zespołu Szkół w Piaskach – Panią Sylwią Zajączkowska. Przygotowana prezentacja multimedialna systematyzowała wiedzę uczniów na temat rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. Młodzież zapoznała się również z możliwościami dalszego kształcenia, nie tylko po szkole podstawowej, ale i na dalszych etapach edukacji. Po spotkaniu z doradcą zawodowym, podzieleni na mniejsze grupy, ósmoklasiści uczestniczyli w zajęciach przygotowanych w poszczególnych pracowniach zawodowych: informatycznej – technik informatyk, mechatronicznej – technik mechatronik, diagnostycznej i elektrycznej – technik pojazdów samochodowych oraz fryzjerskiej – technik usług fryzjerskich. Uczniowie mogli poznać specyfikę każdego z zawodów, zaobserwować w jaki sposób uczy się przyszłych techników w branży motoryzacyjnej, fryzjerskiej i informatycznej. Lekcje przygotowali nauczyciele praktycznej nauki zawodu z Zespołu Szkół w Piaskach. Od 4 do 8 października szkołę odwiedziło około 450 młodych ludzi ze szkół podstawowych.

5 października swoją obecnością zaszczycił nas Pan Starosta Łukasz Reszka, który uczestniczył w powitaniu uczniów klasy 8 ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku. W tym dniu odwiedziła nas również TVP Lublin i Radio Lublin, które przygotowały reportaż z Powiatowych Dni Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół w Piaskach. Relację z tego dnia zamieściły również gazety Dziennik Wschodni i Kurier Lubelski. Na bieżąco można było śledzić to wydarzenia na naszej stronie facebookowej.

Składamy serdeczne podziękowanie dyrektorom szkół podstawowych, nauczycielom – wychowawcom klas ósmych i doradcom zawodowym za zaangażowanie i aktywny udział w zajęciach z doradztwa zawodowego i lekcjach zawodoznawczych.

Odwiedziły nas:

 • Szkoła Podstawowa im. Ks. Piotra Ściegiennego W Oleśnikach,
 • Zespół Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych im. Heleny Babisz,
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Nadrzecznym,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolny,
 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Jackowie,
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Wójcik w Krępcu,
 • Szkoła Podstawowa im. bł. Jana Pawła II w Siedliskach Drugich,
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Świdniku,
 • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Fajsławicach,
 • Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach,
 • Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siostrzytowie,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Króla Jana III Sobieskiego w Rybczewicach Drugich,
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku.