WYNIKI KONKURSU MATEMATYCZNEGO Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA LICZBY PI

L.p.

Klasa

Zajęte miejsce

Liczba uzyskanych punktów za wszystkie konkurencje

1

III TS

I

132

2

II TI

II

125

3

I TMF

III

108

4

I TS

IV

88

5

I TI

V

81