Ósmoklasiści!

Do 28 lipca 2022 do 15.00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole i złożyć oryginały dokumentów (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty).

29 lipca zostaną opublikowane listy uczniów przyjętych do danej klasy.