O czym należy pamiętać podczas egzaminu.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

• maturalnego (EM)

• potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)

• zawodowego (EZ).