Nowy rok szkolny 2021/22 rozpoczynamy 1.09.2021r.
Godz. 8.00 msza w kościele
Godz. 9.00 hala sportowa
Po rozpoczęciu spotkanie organizacyjne z wychowawcami klas