Listy uczniów przyjętych do klas pierwszych Zespołu Szkół w Piaskach, znajdują się na parterze - tablica ogłoszeń, w budynku głównym przy ulicy Partyzantów 19.