Konkurs "Origami Matematyczne - kusudamy"

 

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły i okolicznych Szkół Podstawowych do udziału w konkursie "Origami Matematyczne - kusudamy".

Papier to wyjątkowo plastyczny środek wyrazu, pozwala na wiele twórczych poszukiwań. Tym razem proponujemy Wam zabawę z origami. Każda praca wykonana tą techniką to także spotkanie z matematyką. Zachęcamy jednak do tworzenia origami matematycznego - brył przestrzennych zbudowanych z tzw. "modułów", a w szczególności kusudam. Kusudama to ozdobna kula, która składa się z wielu podobnych do siebie części.
Pochodzi ona ze starożytnej Japonii. Pierwotnie służyła jako ozdoba w bukietach kwiatów i ziół. Obecnie najczęściej jest ozdobą, może być na przykład ciekawym upominkiem. 

Zachęcamy wszystkich do odkrycia piękna kusudam.

Jakie modele przygotujecie? Wszystko zależy od Waszej pomysłowości.

  • Do Konkursu uczniowie przystępują indywidualnie. Dopuszcza się przygotowanie pracy grupowo (nie więcej niż 3 osób) w przypadku dużego stopnia jej złożoności.
  • Prace należy dostarczyć do swojego nauczyciela matematyki, bądź wychowawcy.
  • Każda praca musi być przygotowana samodzielnie, co uczestnik potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszenia (dostępnej u nauczycieli j.w.).
  • Konkurs trwać będzie do 7.05.2019 r. Jego rozstrzygniecie nastąpi podczas Dnia Otwartego ZS, które obchodzić będziemy w naszej szkole 11 maja.
  • Najlepsze prace, dostarczone w ramach konkursu, zostaną nagrodzone. Modele będą oceniane pod względem złożoności i estetyki wykonania (precyzji zgięć, doboru barw, papieru).

Zachęcamy do zabawy i rywalizacji, myśląc matematycznie:)

"Podczas składania modeli origami związki z matematyką, a zwłaszcza konstrukcjami geometrycznymi, są bardzo silne. Szczególnie istotne i widoczne są one w przypadku origami modułowego. W origami modułowym gotowy model powstaje poprzez połączenie wielu modułów - mniejszych, zwykle jednakowych części złożonych z pojedynczych kartek papieru."

"Kusudama jest jedną z tradycyjnych form kultury japońskiej. Słowo "kusudama" pochodzi z języka japońskiego: kusu oznacza leczenie, a dama kulę, i pierwotnie określało wiszącą kulę skomponowaną z ziół lub kwiatów. W origami termin kusudama oznacza ozdobę w kształcie kuli zbudowaną z papierowych kwiatów. Kwiaty wykonane w technice origami są łączone ze sobą w kolorowe kuliste kompozycje."

Burczyk "Origami i matematyka", Drukarnia Pijarów, Zabierzów 2008

Regulamin i karta zgłoszeniowa (.pdf)