Nasza szkoła zgłosiła udział w konkursie - Charytatywna zbiórka książek organizowanym przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo. Konkurs polega na zebraniu jak największej liczby książek (sztuk). Książki zbieramy i przynosimy do biblioteki szkolnej od 15 marca do 26 kwietnia 2024 r.

Zbieramy książki: nowe i używane, bez ubytków w ilości stron, niepoplamione i niepokreślone, nienoszące bardzo wyraźnych śladów używania.
Nie zbieramy książek: nieaktualnych (np. książki prawnicze, kodeksy, ustawy wydane przed 2012 r., vademecum, repetytoria, karty pracy wydane przed 2017 r.), w języku rosyjskim oraz harlequinów, podręczników do szkoły podstawowej lub gimnazjum, nieaktualnych podręczników do szkół ponadpodstawowych (wydane przed 2017 r.).