Wpływ środków europejskich na rozwój naszej szkoły trudno przecenić. Gołym okiem widać, jak zmieniają się szkolne budynki, przybywa nowoczesnego sprzętu. Większość uczniów korzysta ze środków unijnych uczestnicząc w różnych działaniach. Dzisiejsza konferencja pt. "Wpływ środków europejskich na rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych" jest podsumowaniem realizacji wielu zakończonych projektów w naszej szkole, a przede wszystkim czterech aktualnie trwających:

  • Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach,
  • Rozwój infrastruktury szkół kształcenia zawodowego prowadzonych przez Powiat świdnicki,
  • Droga do profesji,
  • Pr@ktycznie najlepsi w zawodach.

Honorowym patronatem objęło uroczystość Kuratorium Oświaty w Lublinie, a uświetnili ją zaproszeni goście: 

Pani Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty,
Pani Ewa Podkańska – Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie,
Pan Łukasz Reszka -  Starosta Powiatu Świdnickiego w Świdniku,
Pan Zbigniew Twaróg - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Świdnickiego,
Pan Radosław Brzózka - Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego,
Pan Mirosław Król - Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego,
Pani Agnieszka Flis - Skarbnik Powiatu Świdnickiego,
Dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Świdnicki,
Dyrektorzy szkół podstawowych z powiatu świdnickiego i krasnostawskiego,
Doradcy zawodowi oraz wychowawcy klas VIII SP i klas III Gimnazjów. 
Po wystąpieniach gości i prezentacji projektów przez pana Waldemara Szałka - Dyrektora Zespołu Szkół w Piaskach oraz koordynatorów projektów panią Katarzynę Król i pana Pawła Kudenia nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów Europass Mobilność uczestnikom zakończonego w zeszłym roku "Praktyczny zawrót głowy". Kolejnym punktem programu było zwiedzanie pracowni wyposażonych w sprzęt zakupiony w ramach projektów finansowanych ze środków unijnych.
Zdjęcia z konferencji: