26 września 2022 r. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyły się Konsultacje Wojewódzkie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki.

W konsultacjach wzięli udział reprezentanci młodzieży Zespołu Szkół w Piaskach: Wiktoria Więckowska z kl. 4 IFP i Kacper Wieleba z kl. 4 TIF wraz z opiekunem p. Marią Suchecką. Przedstawiciele młodych w panelach dyskusyjnych otwarcie i szczerze mówili o oczekiwaniach związanych ze szkołą w XXI wieku, aktualnych problemach m. in. korzystaniu z telefonów komórkowych w szkole, zdrowiu psychicznym. Tak niezwykle ważny w tych sprawach głos młodzieży, jej stanowisko i postulaty zostaną przekazane do MEiN.

Konsultacje WRDiMRPShow Gallery