Naszpikuj się wiedzą!

PRZYŁĄCZ SIĘ DO WALKI Z NOWOTWORAMI KRWI!

Możesz uratować komuś życie!

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować. Na szczęście każdy może też pomóc! Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy.

Zachęcamy każdego ucznia naszej szkoły, aby dowiedział się więcej o nowotworach krwi. Osoby pełnoletnie zachęcamy do rejestracji podczas Dnia Dawcy.

Nasza szkoła przystąpiła do Projektu LUBELSKA #KOMÓRKOMANIA.

Projekt LUBELSKA #KOMÓRKOMANIA to nie moda na lepszy model telefonu, to moda na uratowanie komuś życia za pomocą komórek. Nie tych, które nosi się w kieszeni – tych, które nosi się w swoim ciele. Projekt #KOMÓRKOMANIA skierowany jest do uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Celem akcji jest przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny Dawca komórek macierzystych osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji.

Każdy, kto zaangażuje się w akcję, zwiększa tym samym szansę na powrót do zdrowia osób chorych na białaczkę i inne nowotwory krwi.

Finał akcji odbędzie się w naszej szkole 24 X 2018 r. (środa). Polega on na przeprowadzeniu Dnia Dawcy – rejestracji potencjalnych Dawców komórek macierzystych.

Twoja darowizna także może uratować komuś życie!

Rejestracja i przebadanie jednego potencjalnego Dawcy krwiotwórczych komórek macierzystych to duży koszt. Dzięki Twojej darowiźnie można rozwijać bazę, rejestrując kolejnych Dawców. Będziemy wdzięczni, jeżeli podczas Dnia Dawcy choćby częściowo pokryjesz koszt rejestracji i badań. Każda, nawet najmniejsza wpłata, pozwoli pozyskać więcej potencjalnych Dawców.