Klasa IV TS na lekcja matematyki podczas LUBELSKIEGO FESTIWALU NAUKI

18 września uczniowie klasy III TS uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracowników lubelskich uczelni wyższych w ramach XV Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Tegoroczny LFN przebiegał pod hasłem: „Człowiek inspiracją nauki”.

Uczniowie z Zespołu Szkół mieli okazję przekonać się o tym podczas trzech nietypowych lekcji matematyki.

O czym były te lekcje? Przypomnijmy ich przebieg słowami samych prowadzących.

Lekcja nr 1 „Matemagia”

 

„Odkrycia naukowe pomagały leczyć, zapewniać schronienie, podróżować, wyręczać w wykonywaniu ciężkich prac, zaspakajać ciekawość, ale także dostarczać rozrywki. Proponuję spojrzenie na matematykę właśnie od tej mniej poważnej, rozrywkowej strony. Okazuje się, ze wiele „sztuczek magicznych” wykonywanych nawet przez sławnych iluzjonistów wykorzystuje prostą arytmetykę, czy geometrię. Na pokazie będzie można zapoznać się z ich tajnikami, aby później wykorzystać je np. na spotkaniach towarzyskich, zaskakując innych. Większość z nich nie wymaga specjalnych rekwizytów;  niezbędna jest tylko umiejętność liczenia w pamięci.” dr Piotr Kowalski (UMCS)

Uczniowie przyznają, że czytanie w myślach przy pomocy reguł matematycznych było dość intrygujące i ciekawe.

Lekcja nr 2 „Logika Sherlocka Holmesa”

„Każdy człowiek słysząc słowo "dedukcja" myśli o Sherlocku Holmesie. Czy rzeczywiście jedynym środkiem myślenia stosowanym przez Holmesa jest dedukcja? Co się kryje pod tym słowem? Jakie inne typy rozumowań stosuje Holmes? Jak te metody mają się do dzisiejszych nauk o prowadzeniu śledztwa? I jak się one mają do dzisiejszej logiki?” dr hab. prof. nadz. Marek Lechniak (KUL)

Podczas tej lekcji chłopcy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu logiki matematycznej. Poznali też bliżej sylwetkę Sherlocka Holmesa i jego sposób myślenia. Dowiedzieli się nawet, jak rozszyfrować zawiłą odpowiedź dziewczyny na pytanie, w którym koledze jest zakochana.

Lekcja nr 3 „Działania na ułamkach można polubić?

„Codzienne otacza nas matematyka. Matematyka jest królową nauk, służy opisywaniu świata. Arystoteles twierdził, że matematyka jest miarą wszystkiego. Matematyka to przede wszystkim liczby. Wymierne i niewymierne. Matematyka to przede wszystkim liczenie, dostrzeganie reguł i prawidłowości, poszukiwanie rozwiązań.” dr inż. Paweł Michalski (UP)

Te zajęcia odbyły się tym razem w sali komputerowej. Wszyscy  przy pomocy interaktywnego programu zmagali się z konkursowymi zadaniami z zakresu działań na ułamkach. Ćwiczenia, stosunkowo proste, wymagały jednak intensywnego łamania głowy.  Wykorzystanie  ciekawego programu dało szybką odpowiedź, który z chłopców jest najszybszy i najbardziej precyzyjny w rachunkach.

Zwycięzcą okazał się Krzysiek. W nagrodę za swoją wytężoną pracę otrzymał powerbank.