INFORMACJE DLA UCZNIÓW NA CZAS ZAWIESZENIA NAUKI W SZKOLE

  1. To nie jest dla Was czas wolny,
  2. To nie jest czas na spotkania towarzyskie i wyjazdy do galerii handlowych,
  3. Pozostańcie w domach, a konieczność wyjścia ograniczcie do minimum,
  4. Wykorzystajcie ten czas na powtórzenie i utrwalenie wiadomości,
  5. Będziecie dostawać od nauczycieli za pośrednictwem platformy edukacyjnej, poczty elektronicznej materiały od nauczycieli do samodzielnej pracy w domu,
  6. Wasze zaangażowanie w nauczanie na odległość będzie systematycznie monitorowane,
  7. Sprawdzajcie na bieżąco wiadomości na dzienniku lekcyjnym.