Z uwagi na okres zachorowań na grypę przypominamy o przestrzeganiu zasad higieny.