W tym wyjątkowym roku szkolnym pamiętamy i staramy się zwracać uwagę na tematy związane z ekologią, przyrodą, ochroną środowiska. Zespół Szkół w Piaskach od lat promuje postawy ekologiczne, przeprowadza akcje związane z ochroną środowiska, realizuje projekty związane z tą tematyką.

Szkoła pozyskała również fundusze unijne i zrealizowała projekt „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Piaskach” - szczegóły znajdziecie w zakładce projekty.

Pomimo tego, że spotykamy się przed monitorami, staramy się przybliżać Wam problemy dzisiejszego świata związane z postępującymi zmianami na Ziemi. Wszystkie akcje są na bieżąco upamiętniane na stronie facebook szkoły, dlatego zachęcamy Was do obserwowania.

21 marca - Światowy Dzień Lasów - Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla prawidłowego funkcjonowania planety. W tym dniu na całym świecie organizowane są akcje mające zwrócić uwagę na lasy i ich problemy. Zachęca się ludzi do sadzenia drzew, sprzątania lasów i do przebywania w nich.

22 marca - Światowy Dzień Wody - to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, obchodzone corocznie. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ok. 800 milionów osób – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

Nasza szkoła została zgłoszona i wzięła udział w organizowanym przez Polską Akcję Humanitarną Światowym Dniu Wody. Przygotowane materiały, filmy i gry edukacyjne związane z tą tematyką uatrakcyjniły nie tylko nasze godziny wychowawcze, ale również zostały wykorzystane na innych lekcjach.

1 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Ptaków - celem Międzynarodowego Dnia Ptaków, ustanowionego już w 1906, jest zwrócenie uwagi na zagrożenia przed jakimi stoją ptaki, oraz zachęcenie ludzi do zaangażowania się w ich ochronę.

22 kwietnia - Dzień Ziemi - tego dnia setki milionów ludzi na całym świecie będzie świętować ten dzień. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy innych kategorii różnicujących. Święto to jest wspaniałą okazją, by nagłośnić globalne problemy Ziemi i domagać się odpowiednich działań.

 

Podejmij wyzwanie:

  • Poszukaj przyrody wokół siebie.
  • Znajdź miejsce do zazielenienia albo rozkwiecenia i zrób to.
  • Kup (albo pozyskaj od znajomego działkowca) sadzonki albo nasiona mało wymagających, lokalnych roślin.
  • Posadź/wysiej je.
  • Pamiętaj o podlewaniu.

Nie chodzi o zakładanie całych ogródków, ale o drobne zazielenianie okolicy.

 

Zróbmy wszystko, aby przyszłe pokolenia mogły również podziwiać piękno Ziemi.