W ramach Obchodów Tygodnia Poezji do biblioteki szkolnej przybyły dzieci – klasa „0” z Przedszkola Małych Odkrywców w Piaskach.

Mali goście w ramach akcji „Wiersz dla przedszkolaka”, wysłuchali wierszy czytanych przez działające w Wolontariacie starsze koleżanki z kl. 4 IFP. Każdy przeczytany przez Amelię, Wiktorię i  Julię wiersz, nagradzany był brawami i radosnymi okrzykami. Przedszkolaki miały okazję zaprezentowania swoich zdolności recytatorskich i wokalnych, śpiewając z wielkim entuzjazmem piosenkę o wiośnie.  Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały słodycze i wydrukowane wiersze, których – jak zaproponowała Pani  wychowawczyni – nauczą się na pamięć. Na kolejne spotkanie przedszkolaki zostały zaproszone na halę sportową. Do zobaczenia!