Uwaga!
Uczniowie szkoły branżowej (wielozawodowcy) - dzienniczki praktycznej nauki zawodu z frekwencją za styczeń należy oddać wyjątkowo do 16 lutego do opiekuna praktyk lub zostawiać w sekretariacie szkoły, skąd też należy je sobie odebrać.